Forretningsorden

Vedtægten for Søborg Privatskole & Skovbørnehave er gældende for Skovbørnehaven Søborgen, da skovbørnehaven er en afdeling heraf.

Bestyrelsen for Søborg Privatskole & Skovbørnehave er derfor bestyrelse for Skovbørnehaven Søborgen. På samme måde er skolens ledelse ansvarlig for skovbørnehaven.

Ledelsen af Skovbørnehaven Søborgen varetages af børnehavelederen, der er ansat som afdelingsleder ved Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Lederen varetager den pædagogiske ledelse, den daglige ledelse og driften af børnehaven i samarbejde med medarbejderne.

En forældrebestyrelse vælges blandt forældrene til børnene i skovbørnehaven for et år ad gangen - 3 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens opgave er at indgå i en dialog med børnehavelederen om hverdagen i børnehaven. Dertil kommer, at forældrebestyrelsen har høringsret ved ansættelser. Umiddelbart efter valget vælger bestyrelsen en formand.

Lederen, der deltager i forældrebestyrelsens møder, indkalder, efter aftale med formanden, til bestyrelsesmøderne og udarbejder en (fast) dagsorden, der danner grundlag for dialogen. 

Denne forretningsorden aftales mellem børnehavelederen og forældrebestyrelsen. Ved uenigheder inddrages skolens leder, der efter mægling afgør sagen.


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45