Undervisningen


Vi ønsker at skabe en varieret, kvalificeret og levende undervisning - inde og ude.


Vi skal fremme en varieret og spændende undervisning ved at dele skoleåret op i fire dele - mellem de store ferier.

I hver af de fire dele skal hvert fag have de nedenstående elementer med:

Mindst et praktisk/konkret undervisningsforløb , der kan foregå ude, ved en ekskursion, brug af alternative former osv.

Mindst en uges undervisning i alle fag uden bøger, så læreren kan træde tydeligt i karakter. Det er læreren, der underviser og lærer eleverne.

Klassens time skal bruges til at afhjælpe sociale problemer i klassen og som en indføring i et demokratisk foreningsliv.

It skal indgå i undervisningen, f.eks. ved brug af Mimio (interaktiv tavle), projektor eller elevbrug af computere mm.

Fagtemaerne - evt. på tværs af klasser eller fag - kan anvendes aktivt i undervisningen gennem konkrete forløb eller ved at perspektivere fagets vinkel på virkeligheden, så eleverne får en forståelse af, hvorfor netop dette fag er en del af skolen og dermed vigtigt for dem.


Når det lykkes, kan eleverne forhåbentlig forstå, hvorfor vi har de forskellige fag, og at man ved hjælp af dem kan se verden gennem forskellige optikker. Hertil kommer sfo'ens vigtige bidrag i form af konkrete forløb, som kan være en meget vigtig brik i de yngste klasser. 

Helhedsoplevelse og faglighed i undervisningen/sfo'en er det, eleverne gerne skulle opleve i høj grad, og der skal skabes genveje til endnu bedre læring og faglighed. Alle elever skal på trods af de meget forskellige forudsætninger udfordres og lære mest muligt.

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45