Tjek og test

Elevernes udbytte af undervisningen undersøges løbende i de enkelte fag. Der er mange metoder til dette. Nogle fag arbejder med opgaver, andre med prøver og andre igen med samtaler. Altsammen afhængig af konteksten. Dette er fundamentet i undersøgelsen af elevernes udbytte af det konkrete undervisningsforløb.

I 8. og 9. klasse afvikles prøveforberedende undervisning - 8. klasse går til mundtlige årsprøver og 9. klasse går til skriftlige prøver to gange. 8. klasse får en prøvepakke i efteråret, så den enkelte elevs faglige udvikling bliver tydelig i tide. Dertil kommer fagliniedage, der er intensiv undervisning i 8. og 9. klasse hver fredag jan. - jun., hvor der er afsat seks lærere og pædagoger til de to klasser. I 6. og 7. klasse gennemføres intensiv dansk og matematik hver uge, og der er afsat 4 lærere og pædagoger.  

Der udføres systematiske test af skolens specialcenter, som benytter autoriserede, diagnostiske test. Disse test bruges på alle skoler i Danmark. Deres opgave er at finde frem til, hvor den enkelte elev står fagligt, og testen kan på samme tid give klare indikationer på, hvad der skal arbejdes med.

Alle test og prøver er altså baseret på den enkelte elev. Gennemsnitskarakterer siger ikke noget brugbart i denne sammenhæng. Hvis en klasse har opnået 7 i gennemsnit, er det ikke muligt at vide, om skolen har gjort et fantastisk arbejde med elever, som ikke har så let ved skolefagene, eller om skolen har været for lidt udfordrende overfor elever, som har let ved skolefagene. Derfor er den sikre vej at lave tjek og test baseret på forventningerne til den enkelte elevs forudsætninger og muligheder.

Resultaterne af tjek og test fremlægges ved skolehjemsamtalerne, så I forældre holdes velorienterede om det faglige standpunkt.

Herunder følger en beskrivelse af  specialcentrets arbejdsopgaver:

Undervisning:

Individuel /gruppe specialundervisning/støtte i klassen


Test (diagnostiske test):

Individuelle test efter behov (læsning, stavning, grammatik, matematik, engelsk m.m.)

Læseprøve fra 1.kl. til og med 5. klasse 2 gange årligt

Læseprøve fra 6.kl. – 9.kl. 1 gang årligt

Matematikprøve 1. - 9. klasse 1 gange årligt

I 8. klasse testes samtlige elever i dansk, matematik, biologi, geografi, engelsk, tysk/fransk


Møder:

Klassekonference med specialcenterets koordinator (SK) , klasselærer samt evt. skoleleder 2 gange årligt efter læseprøver.

Til klassekonferencen (1 times varighed) deltager SK, klasselærer samt evt. skoleleder. Det diskuteres og vurderes, hvem der skal have specialundervisning, og der laves evt. individuelle tests. Endvidere vurderes det, hvorledes elevens vanskeligheder kan afhjælpes i den almindelige klasseundervisning evt. med støtte.

Møde med lærere, der ønsker test og evt. efterfølgende specialundervisning til enkelte elever

Møde mellem lærere skoleleder vedrørende elever med sociale problemer, adfærd og trivsel

Møde med forældre + andre relevante deltagere.

Den enkelte lærer (dansk, engelsk, matematik) kan ansøge om udredning af en elev ved en skriftlig henvendelse (skolens egen handleplan udfyldes) til os om elevens faglige og eventuelle sociale problemer i klassen. Efterfølgende vil vores udredning tage udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer v.h.a. tests i læsning/stavning/matematik.

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45