Dramalinien

Undervisere: Signe og Peter


Dramlinien byder på drama, sang, instruktion, fremstilling af kulisser, optagelse på video, lydarbejde og meget andet godt. 

Der er derfor mange forskellige opgaver, som skal løses.

Du skal samarbejde, præstere og tage ansvar..

Dramalinien giver dig mulighed for fordybelse, personlig udvikling, samarbejde, og gode oplevelser!


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45