Lejrskoler 5. - 9. kl.


Lejrskoler i Danmark og Norge eller Sverige

- med udsigt til fællesskab og venskab


Formål

Det er lejrskolernes fornemmeste opgave at sikre et stærkt sammenhold mellem klasserne og eleverne. Derfor tager de ældste elever  sammen på lejrskole husvis - 6. og 7. sammen og 8. og 9. sammen. Det sociale aspekt og fælles oplevelser vejer tungest.

Det er også en opgave for lejrskolen at vise eleverne nordisk fjeldnatur som et led i skolens nordiske profil. Vi har tilmed fornøjelsen at kunne lære eleverne en klassisk nordisk disciplin, skiløb, og så får de lært at klare sig sprogligt i Norge eller Sverige.

Det er også hensigten, at eleverne lærer at samarbejde og handle med respekt for hinanden.


Eleverne kommer på lejrskole i 5., 6., 7., 8. og 9. klasse.


Form

For at eleverne kan opleve en sammenhæng på tværs af klassetrin og i skolen som helhed, er der udvalgt faste destinationer, så eleverne får et fælles oplevelses- og erfaringsgrundlag.

Lejrskolerne placeres således:              

5. klasse - Danmark 5 dage

6. og 7. klasse – Danmark 5 dage, august/september

8. og 9. klasse – Norge/Sverige 7 dage, januar


Boform

Eleverne i 5. klasse bor som regel på vandrerhjem . Her er der fuld forplejning. 

På lejrskolerne i de ældste klasser i Danmark og Norge/Sverige bor eleverne for sig selv i meget hyggelige lejligheder eller hytter, der rummer fælles opholdsstue, pejs, køkken flere badeværelser osv. Der er plads til 8-10 elever i hver. Under opholdet skal eleverne selv stå for indkøb, madlavning, rengøring og øvrig husholdning. De får en sum penge, som de skal få til at række. Denne boform skal være med til at lære eleverne at stå på egne ben med omtanke og i samarbejde med andre. Den øvelse er et vigtigt bidrag til at opfylde formålet med lejrskolerne.


Økonomi

Lejrskolerne koster ikke ekstra - de er indregnet i skolens økonomi. Dog skal der betales et bidrag til kost mm. på 100,- pr dag pr. elev.


 

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45