Læseplaner

Frie skoler skal følge folkeskolens læseplaner - Fælles Mål - medmindre skolen udarbejder egne læseplaner. Det er også muligt at følge folkeskolens læseplaner med egne tillæg. Da det er en meget stor opgave at udarbejde egne læseplaner, følger Søborg Privatskole lige nu folkeskolens læseplaner, men tillæg vil blive udarbejdet af fagudvalgene i de kommende år.

 

Vi har dog allerede en række fag som ikke umiddelbart kan defineres ud fra folkeskolens læseplaner, hvorfor vi må tillempe disse. Det drejer sig især om liniefagene (friluftsliv, kunst og livsstil), kultur & natur, store fortællinger, og naturfag.

 Børnehaveklassen er sin egen med egne opgaver. Især skal året i børnehaveklassen vænne børnene til skolelivet, hvor det at være en del af et fællesskab er i fokus. Man skal lære at lytte, sidde nogenlunde koncentreret med opgaver i et givent tidsrum, følge med på ture, overholde fælles spilleregler for lege osv. Derfor har pædagogerne i børnehaveklassen en meget vigtig opgave at løfte, til stor gavn for børnene og deres kommende lærere.

 

Læs alt om Fælles Mål - tryk her:     Undervisningsministeriet

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45