Beretning bestyrelsen

16. august 2020

Året 2019/2020 har på mange måder skilt sig ud: Danmark vandt VM i håndbold, vi mistede Master Fatman, Mette Frederiksen blev statsminister og vi har haft 2 vejrmæssigt rekord dårlige sommer. 

Skovbørnehaven 

Fra bestyrelsens side hæfter vi os især ved at Skovbørnehaven, uanset hvad omverdenen måtte byde den, sejler stabilt igennem de rørte vande der måtte omgive den. Også den har været ramt af lidt udfordringer i form dens mangeårige leder, Henrik, valgte at indgive sin opsigelse. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at takke Henrik for sin indsats og sit arbejde med holdet omkring børnehaven. For bestyrelsen er det essentielt, at Skovbørnehaven klarer sig så flot som den gør. Personalet, og Maria som konstitueret leder, løser opgaven til bestyrelsens fulde tilfredsstillelse. Bestyrelsen håber, at der hurtigst muligt kan komme en permanent løsning på øvelsen med personalesammensætningen – for børnenes og personalets skyld. Når dette er på plads kan der forhåbentlig sås flere kreative spirer der kan udvikle Skovbørnehaven til et endnu bedre sted at være. 

Uro 

2019 vil for de fleste nok stå i skyggen af den uro bestyrelses- og ledelseskonflikten medførte for alle: ledelsen såvel som børn; personale såvel som forældre. Det har ikke været noget nemt forløb for nogen og prisen har været alt for høj - både personligt og økonomisk. Bestyrelsen vil ikke dvæle i dette forhold i nærværende beretning, men blot benytte lejligheden til at udtrykke vores glæde over, at Lars Willer stadig er skolens daglige leder. Den nuværende bestyrelses fortsatte arbejde er drevet af, at sikre at SPS ikke ender i en lignende situation. 

Skærpet tilsyn fra Undervisningsministeriet (UVM) 

Forårets uro og den efterfølgende hårdt trængte økonomi medførte, at vi på SPS fik en afdragsordning med UVM og dermed fulgte et skærpet tilsyn af skolen fra UVMs side. Håndteringen af dette er løst fuldstændig efter bogen – i høj grad takket være Jane. Det skærpede tilsyn er nu afsluttet og skolens budget og regnskab er tilpasset den situation skolen står i d.d. (Læs: tilpasset elevtal). Dermed ikke sagt at vi ikke kan få behov for en lignende løsning igen, men for nu er det et overstået kapitel. 

Ny revisor 

Både i bestyrelsen og fra skolens pengeinstitut, Fælleskassen – var der et ønske om, at få foretaget en uvildig gennemgang og vurdering af skolens økonomi. Der var opstået mange rygter i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling og bestyrelsen kunne ikke handle på rygter. I denne forbindelse kom vi i kontakt med statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte, der har erfaring med en del andre privatskoler i området. Deloitte var en stor hjælp og bistod i forbindelse med forhandlinger med pengeinstitut. Skolens revisor har i mange år været BDO og det skal understreges, at der på intet tidspunkt 

har været bemærkninger til BDO’s revision af SPS – heller ikke i Deloittes gennemgang af skolens økonomi. Alligevel fandt vi det naturligt i bestyrelsen af vælge Deloitte som SPS’s revisor i fremtiden. Bestyrelsen ser frem til det fremtidige samarbejde med Deloitte. 

COVID 19 

I marts 2020 blev SPS ligesom så mange andre ramt af konsekvenserne af COVID 19 pandemien. Det er næppe nogen hemmelighed at ledelse, personale, børn og forældre måtte udvise ekstra stor fleksibilitet og agilitet til den situation COVID 19 medførte. Herunder hjemmeundervisning og andre forhold der kraftigt indskrænkede og ændrede hverdagen for de fleste. Ledelsens håndtering af COVID 19 var fuldstændig i tråd med de generelle anvisninger og på den måde fuldstændig korrekt. Personale og forældre udviste stor gensidig forståelse for en ”anderledes” situation, og også her synes bestyrelsen vi alle kan klappe hinanden på skulderen. Et spørgsmål der falder naturligt, i kølvandet af den praksis man var påtvunget under COVID 19 er, om vi kunne lære noget af det og evt. tage med videre? 

Og hvor skal vi så hen nu? 

Bestyrelsen ønsker at fortsætte den linje der nu er lagt. I fald generalforsamlingen muliggør det, vil bestyrelsen arbejde målrettet på 

  • • en højere grad af integration forældrene imellem men også mellem forældre og personale/ledelse. 
  • • sammen med ledelsen og personalet i højere grad arbejde på brugertilfredshed og nøje indsamle meninger og synspunkter fra forældregruppen 
  • • sammen med ledelsen og personalet (med afsæt i ovenstående punkt) intensivere indsatsen på at vende vores faldende elevtal. 
  • • at få implementeret og synliggjort SPS’ grundværdier i endnu højere grad for, at det synliggøres hvorfor SPS er et komparativt godt alternativt til vores omkringliggende alternativer. 


Bestyrelsen vil afslutningsvist takke Fie og Sif for deres arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen vil også gerne takke forældregruppen for, at stå last og brast med SPS igennem et overgennemsnitlig udfordrende år. 

Bestyrelsen d.d.: 

Erik Thürmer - Gunnild Vølund Vasehus - Helle Røschke - John Stammerjohan - Lars Klitgaard - Linda Wulf-Andersen – Sanne Hilmer Nielsen 

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45