Udmeldelse


Rettidig udmeldelse skal ske til sommerferien med mindst en måneds varsel. Derved bliver sidste skolepengebetaling 1. juni i det pågældende år.

Udmeldelse på andre tidspunkter af skoleåret skal ske med 3 måneders varsel, og man er forpligtet til at betale et beløb, svarende til 3 måneders skolepenge - dette gælder uanset, om eleven faktisk går på skolen i den pågældende periode. Er anledningen til udmeldingen sygdom eller, at familien/eleven skal flytte, så eleven er nødt til at skifte skole, bortfalder kravet om 3 måneders varsel og kravet om at betale et beløb, svarende til 3 måneders skolepenge.

 © Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45