Fritidsaktiviteter

For at hjælpe de mange fritidsaktivitetsudbydere med at komme i kontakt med vores elever, har vi oprettet to meget synlige opslagssteder på skolen. Opslag til de yngste elever sættes op i sfo'en og opslag til de ældste elever sættes op i bygning 4.

Sedler, der ønskes omdelt i klasserne, afleveres i 26 eksemplarer pr. klasse på kontoret. Herefter sørger vi for, at de kommer ud i de relevante klasser.

Det skal understreges, at alle foreninger, aktiviteter, tilbud m.v. er sidestillet således, at alle får samme muligheder for at ophænge plakater og få sedler ud i klasserne. Vi forbeholder os naturligvis ret til at fravælge tilbud m.v., som vi finder upassende i forhold til eleverne og skolen.

Vi håber, denne fremgangsmåde vil være en god hjælp for de mange udbydere og de af vores elever, som gerne skulle i kontakt med dem.

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45