Oplysninger

Ind - og udmeldelser foregår ved henvendelse til: kontakt@spskole.dk 

Øvrige  omkring sfo sendes


Oplysningssedler

Når Jeres barn begynder i sfo, får I udleveret nogle oplysningssedler, som skal udfyldes. Disse oplysningssedler indeholder informationer om blandt andet hjemtransport, telefonnumre til forældre, navn på læge og særlige forhold omkring barnet så som sygdomme, allergi m.v.


Kontaktpersoner

Hver klasse har en kontaktperson i sfoén, som også deltager til skole-hjem samtalerne. Har I behov for en snak eller et møde om jeres barn, er det kontaktpersonen eller lederen, I skal henvende jer til. 


Heltid eller morgentid

Sfo'en kan benyttes på heltids – eller morgenbasis. Der gives søskendemoderation på heltidspladser. Se Takster


Barnets fremmøde i sfo’en

De børn, der kommer om morgenen, har ingen faste aftaler om mødetidspunkter, de møder blot i sfo'en og går derefter til time eller morgensang.

De børn, der møder ind efter skoletid, krydser sig selv ind på sfo'en afkrydsningsliste. Har I lavet aftaler hjemmefra om alternativ afhentning, hjemtransport, legeaftaler mv., som påvirker os, skal sfo’en have besked.

Ved afhentning eller ved hjemkørsel med 3-bussen, skal jeres barn selv strege sig ud.

Kommer barnet ikke i sfo'en, går vi ud fra, at barnet er sygt eller holder fri, fuldstændig som i skolen.


Bus

Når 3-bussen kører, vil en voksen samle børnene sammen. Husk at overholde reglerne om bus for sfo-børn, som betyder, at alle skal tage 3-bussen, medmindre en fritidsaktivitet eller lignende gør, at det er strengt nødvendigt at tage 2-bussen. Hvis dette er tilfældet, skal der laves en aftale herom med sfo-lederen. Læs her om regler


Aftaler

Alle aftaler med jeres barn, f.eks om legeaftaler med kammerater, ændrede hjemkørselsforhold el.lign., anbefales I at lave hjemmefra, så barnet ved, hvad der skal foregå den pågældende dag. Husk at ringe til sfo'en, såfremt disse aftaler påvirker os.

Hvis andre børns forældre fra skolen skal hente dit barn, er det ikke nødvendigt at give os besked, medmindre vi får skriftlig besked om andet. Er det andre udefra, skal vi selvfølgelig have besked.


Hvad der er godt at kunne, når man skal i sfo

Vi forventer, at børnene er nogenlunde selvhjulpne med hensyn til at tage tøj og sko på, og at de kan klare et toiletbesøg uden hjælp. Det er klart, at vi gerne vil hjælpe med en svær lynlås her og et snørebånd der, men de skal stort set kunne klare det selv.

Medbring mindst muligt legetøj. Vi ved af erfaring, at det til tider tager overhånd for nogle børn.

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45