Ledelsen

Skolelederen varetager - og har ansvaret for - skolens pædagogik, økonomi, administration og daglige drift i samarbejde med viceskolelederen. Den faglige afdelingsleder har ansvaret for specialundervisningen, fagliniefagene, intensiv dansk og matematik, test mm. Skolefritidsordningen (sfo) fungerer som en integreret del af skolen med egen leder, personalegruppe og økonomi. Skovbørnehaven Søborgen fungerer som en selvstændig del af skolen med egen leder, personalegruppe og økonomi.


Lars Willer, skoleleder                           29 72 27 72            leder@spskole.dk

Nina Skydsgaard, viceskoleleder         29 72 05 00           vicer@spskole.dk

Hanne Stevn Jensen, faglig leder          20 92 10 06            hs@spskole.dk

Henrik Carlsen, skovbørnehaveleder, pt. på barsel. Anja Rolfsager konst. leder 

Lars Nørholm, sfo-leder                        26 22 11 50            sfo@spskole.dk
© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45