Bestyrelsen

Skolens bestyrelse bestyrelse for både skolen og skovbørnehaven. Skovbørnehaven har dog egen forældrebestyrelse, der fungerer som samtaleforum mellem forældre og skovbørnehavens leder. 

Bestyrelsen er sammensat af syv forældre, som har børn gående på skolen. Bestyrelsen har ansvaret for skolens grundholdninger og den overordnede økonomi. Tillige er det bestyrelsen, der ansætter og afskediger personale på indstilling fra skolens ledelse. Øverste besluttende myndighed er dog den årlige generalforsamling, hvor alle forældre, der har børn gående på skolen, har stemmeret.Bestyrelsens formand:

Willy Lorentzen
© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45